Wielka Majówka na Skarpie! Wydarzenie kulturalne, jakiego jeszcze nie było!

W niedzielę, 27 maja 2012 roku, ponad 50 instytucji kultury, od godziny 10.00 do zmierzchu będzie organizować w stolicy największą miejską majówkę – „Majówkę na Skarpie”! Będzie to seria wydarzeń: kulturalnych, sportowych i społecznych na szlaku Skarpy Warszawskiej. Dodatkowo w ramach tego wydarzenia stworzone zostaną strefy piknikowe, na których będzie można odpocząć, pograć w kometkę oraz wziąć udział w ciekawych warsztatach. Wszystko po to, by ożywić Skarpę Warszawską i wydobyć jej ukryty potencjał!

Warszawa leży na Skarpie!

Skarpa jest znakiem – niepowtarzalnym topograficznym śladem biegnącym przez całe miasto. Jest tropem, na który możemy natrafiać, który możemy odkrywać, którym możemy podążać. Jest fenomenem, który nadaje znaczenie przestrzeni, definiuje ją. Skarpa wyznacza szlak, który łączy naznaczone nią miejsca – jest ich wspólnym mianownikiem.

Obszar Skarpy Warszawskiej to zjawisko wyjątkowe – niemal jednolity pas zieleni przecinający wzdłuż całą stolicę. Jednak wciąż niewiele o niej wiemy: gdzie dokładnie leży? Jakie ma znaczenie teraz, a jakie miała kiedyś? Warszawiacy wiedzą, że tu i ówdzie w mieście są ‘górki’, ale mało kto jest świadomy, że wszystkie te wzniesienia to jedna Skarpa Warszawska – mówi Artur Jerzy Filip, inicjator koalicji Warszawska Droga Kultury – Każdy odcinek znamy z osobna, ale zwykle nie łączymy ich w całość. W wielu miejscach Skarpa jest monumentalna, gdzie indziej jej stok jest ledwo widoczny… – dodaje.

Skarpa to urwisko, którego obecność miała zasadnicze znaczenie dla lokalizacji i rozwoju Warszawy. Dlatego przez wieki tutaj właśnie powstawały ważne zamki, pałace i kościoły, a z czasem także inne publiczne gmachy. Znajdujące się wzdłuż Skarpy obiekty tworzą dziś unikalny łańcuch Miejsc wyjątkowych. Większość z nich to Miejsca Kultury. Wszystkie razem układają się w szlak Warszawskiej Drogi Kultury.

 “Majówka na Skarpie” będzie niepowtarzalną okazją, by odkryć Skarpę Warszawską jako spójną całość, tętniącą kulturalno-społecznym życiem!

Wydarzenie kulturalne, jakiego jeszcze nie było!

“Majówkę na Skarpie“ organizuje ponad 50 instytucji kultury leżących na szlaku Skarpy lub takich, którym jest ona bliska, nie tylko geograficznie. Wystawy, gra terenowa, pokazy filmów, koncerty, spacery z przewodnikami, kiermasze to tylko niewielka część atrakcji, jakie czekają na Warszawiaków podczas Majówki. Ważną jej częścią są także strefy pikników, gdzie czekać będą leżaki, koce i organizowane ciekawe warsztaty: fotograficzne, ogrodnicze, rysunkowo-malarskie. Organizowane będą również spacery z przewodnikami. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny!

Szczegółowe informacje i mapa wydarzeń:

www.drogakultury.waw.pl/majowka

 

Spotkajmy się na Skarpie!

droga kultury - poczt wka Maj wki na Skarpie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weź koc, koszyk z prowiantem i spędź ostatnią niedzielę maja na największej warszawskiej majówce – Majówce na Skarpie!

Zapraszają znakomite instytucje ze Skarpy, czyli Warszawska Droga Kultury.

 

Kiedy: 27 maja 2012 roku, od godziny 10.00 do zmierzchu!

Gdzie: na 8-kilometrowym szlaku Skarpy Warszawskiej.

 

Warszawska Droga Kultury

Warszawska Droga Kultury na Skarpie jest obywatelską, partnerską i nieformalną inicjatywą instytucji leżących na szlaku Skarpy i poczuwających się do bycia jej gospodarzami. Wszyscy uczestnicy projektu wspólnie planują kolejne działania wykorzystując siłę i synergię, jaką daje uczestnictwo w projekcie.

Skarpę otaczamy nasza troska i bierzemy za nią odpowiedzialność. Nie zawłaszczmy jej, poczuwamy się tylko do bycia jej gospodarzami!

Naszym celem jest Skarpa wyrazista, która jako miejsce i jako symbol ma dla ludzi znaczenie.

 

STRATEGIA PROJEKTU

projekt partnerski

WARSZAWSKA DROGA KULTURY na SKARPIE

droga kultury - logo - na SkarpieObszar Skarpy Warszawskiej jest fenomenem niezwykle różnorodnym, mającym wiele oblicz i wartości. Tkwiący w nim potencjał określać możemy na różnych płaszczyznach. Dlatego założenia naszych działań, przyjmowane metody oraz cele warto rozłożyć na trzy odmienne, wzajemnie dopełniające się pola.

W każdym z obszarów inne podmioty mają do odegrania kluczową rolę. Ale pomimo pewnej odrębności, odniesienie sukcesu na jednym z pól nie będzie możliwe, jeśli zaniedbane pozostaną inne obszary. Jednocześnie wzmocnienie każdej z dziedzin przełoży się na wzmocnienie pozostałych. Dlatego wszystkie pola należy traktować jako wzajemnie komplementarne.

Nie sposób określić, które z pól jest najważniejsze albo pierwsze w kolejności. Nie zachodzi między nimi liniowa zależność przyczynowo-skutkowa. Wszystkie obszary muszą być zagospodarowywane równolegle i równomiernie.

 

Budowanie KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

W ramach projektu Warszawskiej Drogi Kultury na Skarpie nawiązywana jest współpraca pomiędzy instytucjami leżącymi na szlaku Skarpy. Efekty bezpośrednie tej współpracy to:

  • – tworzenie spójnej oferty kulturalnej ‘na Skarpie’,
  • – organizacja wspólnych wydarzeń kulturalnych,
  • – prowadzenie spójnej polityki promocyjnej,
  • – otwieranie się każdej z instytucji na Skarpę.

Na tym polu inicjatywa leży po stronie przedstawicieli instytucji kultury (wszystkich, które funkcjonują w obszarze szeroko pojętej kultury). Bezpośrednimi beneficjentami tak nakreślonej współpracy są te skarpowe instytucje oraz, przede wszystkim, osoby je odwiedzające.

Na gromadzony kapitał społeczny składają się także kontakty towarzyszące, czyli aktywność wszystkich osób i instytucji wspierających działania na Skarpie.

Wraz z rozwojem i popularyzacją Warszawskiej Drogi Kultury wzrośnie zainteresowanie Skarpą oraz społeczna potrzeba jej ochrony. Naturalną konsekwencją wzmacniania więzi partnerskich między instytucjami będzie zabieganie o udrażnianie ciągu Skarpy dla komunikacji pieszej i rowerowej, czyli realizacja Alei Na Skarpie. Wzrastające zasoby kapitału społecznego skoncentrowane wokół Skarpy pozwolą podejmować skuteczne działania na rzecz jej ochrony.

 

Kształtowanie ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

Im więcej dzieje się na Skarpie, tym mocniej Skarpa zakorzenia się w świadomości zarówno Warszawiaków jak i turystów. A im więcej osób wie o Skarpie i docenia jej walory, tym większy sens ma dalsze wzbogacanie oferty kulturalnej dla tych, którzy na Skarpę przychodzą. Droga Kultury staje się jedną z kluczowych atrakcji kulturalnych, a sama Skarpa jedną z wyrazistych cech identyfikujących miasto Warszawę. Dostrzeżenie fenomenu Skarpy pozwala lepiej zrozumieć dzieje i obecny kształt miasta oraz wzmacnia społeczną potrzebę zadbania o jej wartości.

Na tym polu inicjatywa leży po stronie osób i instytucji zajmujących się edukacją oraz promocją. Wiele zdziałać mogą media, które kibicując naszym działaniom mogą je stymulować, włączać się w nie, patronować im, informować. Nieocenioną rolę odegrają wszyscy ci, którzy sami zakochają się w Skarpie i pokażą ją innym.

Wysiłki podejmowane na tym polu są istotne, ponieważ warunkiem podstawowym skutecznego działania na rzecz jakiejś wartości, także przestrzennej, jest przede wszystkim zakorzenienie jej w świadomości ludzi!

Kształtowanie ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

Zgromadzony kapitał społeczny oraz powszechne dostrzeżenie walorów Skarpy – poczucie Warszawiaków, że ich miasto leży na Skarpie – stanowić będą owocny grunt dla podejmowania działań mających na celu ochronę obszaru Skarpy oraz jej bogatego dziedzictwa kulturowego, w tym także podejmowanie inicjatyw związanych z inwestycjami na Skarpie.

Symboliczna w tym wymiarze jest idea Alei Na Skarpie, która powstała w 1916 rok. Niebawem obchodzić będziemy jej okrągły, setny jubileusz. Aleja byłaby gwarantem ciągłości, namacalnym wyrazem nawiązanej na Skarpie współpracy oraz wykładnikiem jej publicznej dostępności.

Na tym polu inicjatywa leży po stronie środowisk profesjonalnych oraz władz miasta. Osoby od lat badające różnorodne aspekty Skarpy mają szansę wpływać na podejmowane wobec obszaru Skarpy decyzje. Natomiast władze miasta podejmując działania na rzecz Skarpy spotkają się z zorganizowaną ‘stroną społeczną’, co stanowi warunek konstruktywnego dialogu.

Im lepiej zadbamy o dziedzictwo Skarpy, tym atrakcyjniejszym miejscem Skarpa będzie. Jeśli zaczniemy dbać o nią wspólnie, to wszyscy będziemy poczuwać się do bycia jej ‘gospodarzami’. Beneficjentami przemian będą:

  • – Warszawiacy, bo Skarpa jest ‘ich’,
  • – instytucje kultury z racji swojego położenia na koronie Skarpy,
  • – Warszawa, bo miasto zyska na czytelności i atrakcyjności,
  • – przyjezdni.

 

Skarpa PUBLICZNA!

Na wszystkich trzech polach ogromną rolę do odegrania mają wszyscy obywatele: społecznicy, stowarzyszenia i fundacje zajmujące się zagadnieniami kultury oraz miasta, mieszkańcy. Mogą być zarówno partnerami projektu Warszawskiej Drogi Kultury, jak i działać na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat Skarpy czy angażować się w debatę dotyczącą form zagospodarowywania obszaru Skarpy.

Cały związany ze Skarpą ruch jak i projekt Warszawskiej Drogi Kultury zostały zainicjowane oddolnie, obywatelsko! Dlatego każde z trzech pól powinno zawsze pozostawać możliwie otwarte, a prowadzone dyskusje powinny zachować inkluzywny charakter.

Chcemy, żeby Skarpa łączyła. Ponad wszystko chodzi bowiem o to, aby obszar Skarpy mógł funkcjonować jako przestrzeń publiczna, do której prawo mają wszyscy bez wyjątku.

 

Ewa Tina Szafranowicz – jest pomysłodawczynią i propagatorką pomysłu Warszawskiego Traktu Zakochanych. Należy do inicjatywy społecznej Warszawska Droga Kultury na Skarpie. Projekt pod nazwą: Warszawski Trakt Zakochanych i Kładka Miłości ma na celu:
* zwiększenie atrakcyjności turystyczno-kulturowej warszawy
* zwiększenie liczby i „rodzaju” turystów w Warszawie
* zwiększenie zainteresowania mieszkańców trasą kulturowo-turystyczną
* poszerzenie koncepcji hasła „zakochaj się w Warszawie”

logo: Wars i Sawa – najstarsza warszawska para zakochanych. warszawa to miasto urodzone z miłości syreny i człowieka – czy może być bardziej romantyczna koncepcja? poświęcenie ponad gatunkami? pochwała miłości, która wygrywa. bo miłość jest „cierpliwa”.

Więcej informacji na : http://warszawskitraktzakochanych.blogspot.com/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *