Eksport i innowacje szansą na rozwój – Targi WorldHotel


Targi WorldHotel wraz z Ministerstwem Gospodarki wspierają polskich przedsiębiorców z sektora hotelarskiego.

Współczesna gospodarka rządzi się nieco innymi prawami niż jeszcze kilkanaście lat temu. Aby sprzedać produkt, nie wystarczy go tylko wyprodukować. Niezbędnym elementem sprzedaży jest stałe udoskonalanie produktów, poszukiwanie nowych rozwiązań, a także innowacyjna reklama i promocja oraz eksplorowanie nowych rynków. 3 października, podczas VI Międzynarodowych Targów Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2013, które odbędą się w Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie, zostaną ogłoszone wyniki „Konkursu o Nagrodę Ministra Gospodarki na najbardziej przedsiębiorczą firmę, eksportera i innowatora Targów WorldHotel 2013”. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości: 20, 10 i 5 tys. złotych.

Handel zagraniczny to zjawisko niezwykle korzystne zarówno dla polskich przedsiębiorców, jak i dla państwa, w których oni funkcjonują. Ponieważ w przypadku działalności eksportowej zwykle wzrasta produkcja, ma ona niebagatelny wpływ między innymi na zwiększenie liczby miejsc pracy. Ponadto rzetelny eksport poprawia wizerunek Polski i polskiej gospodarki wśród zagranicznych kontrahentów, a także zwiększa dostęp do informacji o naszym kraju, jako partnerze biznesowym.

Polski Rząd, a w szczególności Ministerstwo Gospodarki, dokłada wszelkich starań, aby wspierać przedsiębiorców, którzy wykraczają ze swoją działalnością poza rodzimy rynek. Jednym z przejawów zaangażowania Ministerstwa w rozwój eksportu jest objęcie Patronatem Honorowym „Konkursu o Nagrodę Ministra Gospodarki na najbardziej przedsiębiorczą firmę, eksportera i innowatora Targów WorldHotel 2013”.

W obliczu postępującej globalizacji i związanych z tym zmian w gospodarce światowej tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej zwiększa stanowczo ich potencjał rozwojowy. Cieszę się ogromnie, że możemy przyczyniać się do aktywizacji polskich przedsiębiorców i zachęcać ich do działalności eksportowej oraz do wdrażania innowacji, które poza odpowiednią promocją, są w dzisiejszych czasach najefektywniejszą dźwignią handlu” – tłumaczy Grzegorz Sendor, Koordynator Projektów HoReCa w spółce MT Targi Polska, organizatora targów WorldHotel.  

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju sektora hotelarskiego w naszym kraju poprzez nagradzanie produktów wyróżniających się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, walorami estetycznymi i ekonomicznymi, funkcjonalnością, a także spełniających wymogi techniczne obiektów hotelarskich oraz przede wszystkim odnoszących znaczące sukcesy eksportowe.

W konkursie mogą wziąć udział wystawcy Targów WorldHotel 2013, prowadzący działalność eksportową. Ponadto uczestnicy muszą być firmami polskimi i posiadać szczególne osiągnięcia w działalności eksportowej, sukcesy w internacjonalizacji działalności i produkty najwyższej jakości, mogące z powodzeniem konkurować na rynkach zagranicznych i Europejskim Wspólnym Rynku. Nie mogą również zalegać z płatnością podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej.

Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne. Każdy z wystawców może zaprezentować maksymalnie 5 produktów i usług stosowanych w szeroko pojętej branży hotelarskiej. Wystawcy, chętni do udziału zobowiązani są przygotować materiały, wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go do organizatora targów. Termin nadsyłania zgłoszeń (e-mailem lub pocztą) upływa z dniem 10 września b.r.

Najbardziej przedsiębiorczą firmę, eksportera i innowatora Targów WorldHotel 2013 wybierze niezależne jury złożone z przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i autorytetów w branży hotelarskiej.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 3 października 2013 roku podczas Wieczoru Wystawców Targów WorldHotel 2013. Na laureatów czekają listy gratulacyjne od Ministra Gospodarki oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Ministra Gospodarki w wysokości: 20 tys. zł za zajęcie I miejsca, 10 tys. zł za zajęcie II miejsca oraz 5 tys. zł za zajęcie III miejsca.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.worldhotel.pl


LOKALIZACJA:

 

MTargi

Centrum MT Polska

Ul. Marsa 56c, Warszawa


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *